Praha, Česko

Botanika

Botany

Jazyk výuky: anglický Jazyk výuky: anglický
Skupina oborů: biologické
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.cuni.cz
Privacy Policy