Praha, Česko

Dějiny české literatury a teorie literatury

History of Czech Literature and Literary Theory

Jazyk výuky: anglický Jazyk výuky: anglický
Skupina oborů: humanitní
WWW stránka vysoké školy: www.cuni.cz
Years of study: 4
Privacy Policy