Praha, Česko

Ekonomie a ekonometrie

Economics and Econometrics

Jazyk výuky: anglický Jazyk výuky: anglický
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.cuni.cz
Privacy Policy