Praha, Česko

Fyziologie a patofyziologie člověka

Jazyk výuky: český Jazyk výuky: český
Skupina oborů: lékařství, zdravotní péče
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.cuni.cz
Privacy Policy