Praha, Česko

Fyziologie a patologická fyziologie

Physiology and Pathological Physiology

Jazyk výuky: anglický Jazyk výuky: anglický
Skupina oborů: lékařství, zdravotní péče
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.cuni.cz
Privacy Policy