Praha, Česko

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

Modeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures

Jazyk výuky: anglický Jazyk výuky: anglický
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.cuni.cz
Privacy Policy