Praha, Česko

Psychologie

Psychology

Jazyk výuky: anglický Jazyk výuky: anglický
Skupina oborů: sociální
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.cuni.cz
Privacy Policy