Praha, Česko

Sociální geografie a regionální rozvoj

Jazyk výuky: český Jazyk výuky: český
Skupina oborů: sociální
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.cuni.cz
Privacy Policy