Ostrava, Česko

Aplikovaná matematika

Applied Mathematics

Jazyk výuky: anglický Jazyk výuky: anglický
Skupina oborů: matematické a statistické
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.osu.cz
Privacy Policy