Ostrava, Česko

Filologie

Philology

Jazyk výuky: anglický Jazyk výuky: anglický
Skupina oborů: jazyk
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.osu.cz
Privacy Policy