Ostrava, Česko

Hospodářská politika a správa

Economic Policy and Administration

Jazyk výuky: anglický Jazyk výuky: anglický
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.vsb.cz
Privacy Policy