Porto, Portugalsko

Ciências da Cultura - Comunicação e Cultura

Jazyk výuky: portugalský Jazyk výuky: portugalský
Skupina oborů: humanitní
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.por.ulusiada.pt
Privacy Policy